CHESTIONAR ANGAJATORI
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Vă mulţumim că aţi acceptat să participaţi la studiu.

Chestionarul conţine un număr de 20 întrebări, iar timpul estimat pentru completarea acestuia este de 15 minute. Scopul acestui chestionar este de a îmbunătăţi mecanismele Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.

Pentru a permite accesul la chestionar doar persoanelor autorizate, vă rugăm să introduceţi în câmpul de mai jos codul d-voastră de acces, generat în contul creat pe platformă. Folosind acest cod, aveţi posibilitatea să reveniţi mai târziu, să continuaţi completarea sau să corectaţi informaţiile deja completate. Când reaccesaţi chestionarul, veţi fi direcţionat/-ă spre ultima pagină pe care aţi completat-o.

Vă rugăm să introduceţi codul de acces: 
Ajutor | Contact